30-05-2023r. |
Imieniny obchodzą: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

szukaj:

Jesteś tutaj: Strona Główna » Archiwum 2018 - 2021 » Powrót uczniów klas I – III do szkoły

Powrót uczniów klas I – III do szkoły

14-01-2021

Od dna 18.01.2021r. zostaje wznowione nauczanie stacjonarne uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W naszej szkole zostały podjęte działania, aby dostosować funkcjonowanie placówki do wytycznych MEiN, MZ i GIA ogłoszonych w dniu 11.01.2021 r. (wytyczne dostępne są na tronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki). Najważniejszą kwestią jest taka organizacja zajęć, aby maksymalnie ograniczyć kontaktowanie się uczniów z różnych klas. Prawie wszystkie zasady określone w w/w wytycznych zostały już wprowadzone w naszej szkole wraz z rozpoczęciem obecnego roku szkolnego. Nowe zmiany będą dotyczyły korzystania z szatni i stołówki. W związku z koniecznością dostosowania czasu zajęć do rozkładu jazdy autobus linii nr 40 i faktu, że kształcenie zdalne będzie nadal prowadzone w klasach IV-VIII, ulegną zmianie godziny rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych. Ponieważ przejściowo nie będą kursowały dwa autobusy ( przyjeżdzający pod budynek szkoły o godz. 7.29 i odjeżdżający o godz. 14.00 ), zajęcia w klasach I-III będą rozpoczynały się o godz. 8.20 i kończyły o godz. 12.20 i w tych godzinach szkoła zapewni opiekę dzieciom ( dodatkowo 20 minut przez rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli dyżurujących w szatni i na korytarzach). Jeżeli znacząco poprawi się sytuacja epidemiologiczna, rozpocznie funkcjonowanie również świetlica szkolna. Dla uczniów klas I-III będą prowadzone wszystkie zajęcia dydaktyczne jak i dodatkowe (np. wyrównawcze). Więcej informacji będzie przekazane uczniom i ich rodzicom przez dziennik elektroniczny jeszcze w tym tygodniu.

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowe dzieci. Jeżeli zostaną stwierdzone u ucznia objawy chorobowe, jego rodzice mają obowiązek niezwłocznego odebrania go ze szkoły. Opiekunowie mogą wchodzić do placówki tylko do strefy wspólnej ( w rejonie szatni) mając założoną maseczkę i zdezynfekowane ręce. Uczniowie po terenie szkoły powinni poruszać się w maseczkach i również regularnie dezynfekować ręce. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe na zajęciach dydaktycznych w salach, hali sportowej i stołówce.  Uczniów w maseczki powinni wyposażyć  rodzice. Środki dezynfekujące zapewnia szkoła.

Waldemar Fijałkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewicach