05-12-2021r. |
Imieniny obchodzą: Saby, Kryspiny, Wilmy

szukaj:

Jesteś tutaj: Strona Główna » O szkole » Nauczyciele

Nauczyciele

14-10-2012

Dyrektor – mgr Waldemar Fijałkowski

Wicedyrektor – mgr Katarzyna Wosińska

 

Wychowawcy:

Halina Wołynkiewicz – klasa Ia

Daria Zaręba- klasa Ib

Gabriela Bujak – klasa IIa

Iwona Białecka – klasa IIb

Ewa Dąbrowska- klasa III

Magdalena Ślifierska – IVa

Anna Goździk – klasa IVb 

Magdalena Gajewska – klasa Va

Jolanta Fituch – klasa Vb

Anna Justyna – klasa VIa

Katarzyna Nowakowska VIb

Dorota Kaczmarek – klasa VII

Anna Głąb – klasa VIIIa

Michał Klatka – klasa VIIIb

Katarzyna Jakubowska – klasa IIIgim

 

 

Nauczyciele:

Barden Dominika                   język rosyjski, świetlica

Białecka Iwona                       edukacja wczesnoszkolna, historia, WOS

Biazik Aneta                           edukacja przedszkolna

Bujak Gabriela                       edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka

Chudzik Malwina                     edukacja przedszkolna, j.angielski w przedszkolu

Darczyńska Monika              nauczyciel wspomagający

Dąbrowska Ewa                     edukacja wczesnoszkolna, geografia

Drzewiecka Małgorzata         chemia

Fijałkowski Waldemar           historia

Fituch Jolanta                          język polski

Gajewska Magdalena              matematyka

Głąb Anna                               wychowanie fizyczne

Goździk Anna                           język angielski

Jakubowska Katarzyna           przyroda, biologia, WDŻ

Justyna Anna                           zajęcia komputerowe, muzyka, bibliotekarz

Kaczmarek Dorota-                język angielski, technika, zajęcia techniczne

Klatka Michał                          wychowanie fizyczne, EDB

Maleszka Roman-                   nieobecny w roku szk. 2018/2019

Nowakowska Katarzyna        matematyka, fizyka

Ostrowska Agnieszka            edukacja przedszkolna, logopeda

Pawlik Wioletta                     nieobecna w roku szk. 2018/2019

Rządziński Rafał                     religia

Smejda Agnieszka                język niemiecki

Sęk Ewa                                  edukacja przedszkolna   

Skorupa- Turoboś Małgorzata     edukacja przedszkolna 

Szymańska Anna                       edukacja przedszkolna   

Ślifierska Magdalena                 plastyka, zajęcia artystyczne, świetlica

Wojtaszek Katarzyna-             religia

Wołynkiewicz Halina                edukacja wczesnoszkolna

Wosińska Katarzyna                 pedagog szkolny, doradca zawodowy, WDŻ

Zaręba Daria                           edukacja wczesnoszkolna, muzyka

Zrobek Marzena                       język polski

Janiak Wioletta                       surdopedagog

Katarzyna Jop                         tyflopedagog