30-05-2023r. |
Imieniny obchodzą: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

szukaj:

Jesteś tutaj: Strona Główna » Archiwum 2018 - 2021 » KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

24-05-2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach informuje, że od dnia 25 maja b.r. istnieje możliwość objęcia zajęciami opiekuńczymi uczniów klas I-III. Będą one miały formę zajęć świetlicowych z elementami zajęć dydaktycznych. Świetlica będzie funkcjonowała w godzinach takich jak przed 12 marca b.r. Nauczyciele uczący w klasach I – III będą przekazywali dzieciom materiały dydaktyczne analogiczne do tych, które obowiązują w ramach nauczania na odległość. Nauczyciel sprawujący opiekę w świetlicy będzie w razie potrzeby pomagał uczniom przy ich uzupełnianiu. Rodzice, którzy chcieliby aby ich dzieci uczestniczyły w powyższych zajęciach powinni pamiętać, że na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Stanowią one, że w zajęciach może brać udział tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, a osoby z nim zamieszkujące nie są poddane kwarantannie. Za zgodą rodziców, uczeń może mieć badaną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. Szkoła zapewnia środki ochrony przed zarażeniem koronawirusem, m.in.: płyn dezynfekujący do rąk i odpowiednie warunki lokalowe ( 1 dziecko na 4 m2 powierzchni w sali zajęć).  Uczeń może spożyć obiad w stołówce szkolnej. Rodzice tylko w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić do budynku szkolnego. W trakcie zajęć uczeń nie musi mieć założonej maseczki. Rodzic powinien zobowiązać się, że niezwłocznie odbierze swoje dziecko ze szkoły w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na możliwość zarażenia się koronawirusem.  Fakt uczestniczenia ucznia w zajęciach należy zgłosić dzień wcześniej do sekretariatu szkoły (tel. 447108614).